mauri-sivonen-3

YHTEYSTIEDOT

Erityisterapiat Mauri Sivonen Oy(2279038-1)

Yläsatamakatu 9
80100 Joensuu

info@psykoterapiajoensuu.fi

050 306 3672

KOULUTUS

 • NET-koulutus (Narratiivinen altistusterapia). Tampereen yliopisto, 2019.
 • Psykoterapian kouluttajakoulutus (kognitiivinen käyttäytymisterapia, 50 op, Tampereen yliopisto, vuosina 2014-2016
 • Psykoterapeutti koulutus (kognitiivinen käyttäytymisterapia), 100 op, Itä-Suomen yliopisto, vuosina 2009-2013, oikeus käyttää psykoterapeutti-nimikettä
 • Ammatillinen erityisopettajakoulutus, 60op, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, vuosina 2007-2008
 • Opettajan pedagoginen koulutus 60 op, vuosina 2005-2006 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • FM, Filosofian maisteri, 165,5 ov, Pääaineena musiikkiterapia, vuosina 2001-2004.  Jyväskylän yliopisto, musiikin laitos
 • Sosionomi(AMK), 140 ov, vuosina 1994-1998, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • Erikoistumisopintoja
 • GAS-Koulutus, XAMK, Mikkeli
 • Onnistumista oppimiseen-koulutus. Opeko; opetusalan koulutuskeskus, (koulupudokkaiden aktivoimis-hankkeen prosessikoulutus)
 • Psykoterapian orientoiva koulutus, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • Työnohjaaja, 40 ov, vuosina1998-2000, erikoistumisopinnot, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
 • SKY:n järjestämiä koulutuksia vuodesta 2009. mm. ”Tyhjyyden tunteen ja anhedonian hoito”. Seminaarin pitäjä on professori Alan Fruzzetti, McLean Hospital, Harvard Medical School Affiliate, Massachusetts, Yhdysvallat.
 • TJ-koulutus. 2018.Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén ja Ely-keskus.

TYÖKOKEMUS

 • kouluttajapsykoterapeutti, musiikki- ja psykoterapeutti ja työnohjaaja, ( Erityisterapiat Mauri Sivonen Oy,  vuodesta 2009-).  Olen tehnyt yhteistyötä laajasti sosiaali- ja terveyssektorilla, 3.sektorin toimijoiden sekä Joensuun psykoterapeuttien kanssa sekä toiminut Kelan terapeuttina. Kouluttajan tehtävät psykoterapiakoulutuksessa. Kouluttajana myös musiikkipsykoterapian kouluttajakoulutuksessa.
 • Pohjois-Karjalan kesäyliopisto/Jyväskylän yliopisto, kouluttaja.
 • Ammattiopisto Luovi, Liperin yksikkö, erityisopettaja, valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus(valm 1 ja 2).
 • Liperin kunta, Liperin yhtenäiskoulu, Musiikin lehtori vs.
 • Kontiolahden kunta. Erityisluokanopettajan tehtävät ja hankevastaava, erityisopetus, JOPO-luokka, koulupudokkaiden aktivoimis-hanke.
 • Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Työtehtäväni ovat olleet sosiaalipedagogisen ja luovien terapioiden suuntautumisvaihtoehdossa yksilöasiakas- ja työnohjausharjoittelujen, musiikkiterapian sekä luovien menetelmien opettaminen ja ohjaaminen. Vuosina 2000-2005.
 • Sosiaalipedagoginen keskus, Joensuu, kouluttaja, työnohjaaja (yksilö- ja yhteisötyönohjausta), musiikkiterapeutti.
 • T:mi Sivonen Mauri, musiikkiterapiatyö, Siilinjärven kuntoutumiskeskus ja Joensuu, KELA: n musiikkiterapeuttina vuodesta1998 alkaen. Asiakasryhminä ovat olleet kehitysvammaiset, neurologiset ja psykiatriset asiakkaat.  Terapeutin tehtävissä olen ohjannut myös perheitä ohjaus- ja tukikäynneillä.