TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

(https://www.suomentyonohjaajat.fi)

Työnohjauksessa on mahdollisuus etsiä näkökulmia työhön ja työstä nousevat ilmiöt tulevat näkyväksi. Työnohjaus auttaa työnohjattavaa löytämään tapoja kohdata asiakasta työssään ja näyttää suuntaa paremman yhteistyön jatkumiselle. Työnohjausta tarjoan myös skype-ohjauksena.