PSYKOTERAPIA

Psykoterapia on hoitomuoto, jossa pyritään lieventämään psyykkisiä vaikeuksia laaja-alaisilla psykologisilla menetelmillä. Tarvittaessa voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on terapiamuoto, jolle on tyypillistä järjestelmällinen, tavoite- ja asiakaskeskeinen toiminta. Ihmisen kokonaisuuteen kuuluvat ajatukset, tunteet, toiminta ja fysiologiset reaktiot, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä vuorovaikutus on käyttäytymisanalyysin kohde ja siihen pyritään vaikuttamaan psykoterapiassa. 

Uutena hoitomenetelmänä on Narratiivinen altistusterapia (NET). Se on manualisoitu lyhytinterventio useita traumatapahtumia kokeneiden henkilöiden PTSD-oireiden hoitoon. Soveltuu myös lasten psykoterapiaan.

http://www.psykotrauma.fi

https://kayttaytymisterapiat.fi

HYVÄKSYMIS- JA OMISTAUTUMISTERAPIA

Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa(HOT) on psykologisen joustavuuden käsite, joka tarkoittaa kykyä ottaa vastaan ajatuksia ja tunteita sellaisen kuin ne ovat. Psykologiseen joustavuuteen kuuluu se, että on valmis kyseenalaistamaan toimintatapojaan, kun omasta käyttäytymisestä tulee ei-toivottuja. Psykologinen joustavuus voisi olla myös eräänlainen psykologinen hyvinvointi. Tarkoituksena on toimia joustavasti ja välttelemättä, ikään kuin kohtaisimme haasteet ja vaikeat asiat tässä hetkessä ilman kontrollia. Ajatukset ja tunteet kohdataan sellaisena kuin ne ovat. Niihin haetaan etäisyyttä, jolloin ne saavat tulla ja mennä vapaasti.

Tätä kutsutaan tilan antamiseksi tunteille ja ajatuksille (hyväksyvä havainnointi). Lisäksi läsnäolo on nykyhetkessä merkityksellinen taito. Läsnäolon taitoihin kuuluu myös tietoisuus omista ajatuksista ja tunteista.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia on tuonut psykoterapiaan aivan uudenlaisia hoitomenetelmiä, mutta se soveltaa myös monia perinteisen kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä, kuten altistusta, käyttäytymisen aktivointia, ongelmanratkaisutaitoja ja sosiaalisten taitojen opettelu.